Category: हाम्रो शिक्षा

पुनःशिक्षक युनियनको स्थापना

दमाैली – शिक्षा क्षेत्रमा भएका राजनैतिक हस्तक्षेप र सामूहिक स्वतन्त्र आवाज उठाउने उद्देश्यका साथ सम्पूर्ण शिक्षकहरूको एकीकृत आवाज उठान गर्ने…