Category: सम्पादकीय

तनहुँको पहिचानः भानुभक्त प्राणी उद्यान

जैविक विविधताको धनी देश नेपालले यहाँ हुने विविधताको संरक्षण र ब्यवस्थापन गर्न स्व–स्थानीय (In-situ) र पर– स्थानीय -Ex-situ) संरक्षणको नीति…