Month: बैशाख २०७८

“ग” बर्गका पहेँलो कार्ड प्राप्त अपांगभएका व्यक्तिहरुलाइ प्रोत्साहन रकम वितरण

दमौली: आन्तरिक स्रोतबाट जेठो नगरपालिका व्यास नगरपालिकाले” ग” बर्गका अपंगता भएकाहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता वितरण गरेको छ। न्यायिक समितिका संयोजक मीरा…