पोखरा १०– सामूदायिक विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तरलाई अभिवृद्धिका लागि सामूदायिक विद्यालयहरुलाई लक्षित गरी स्थानिय तह मार्फत शिक्षा विकास निर्देशनालय गण्डकी प्रदेश पोखरामा आउने गरि विविध कार्यक्रमको प्रस्ताव आहृवान गरिएको छ । ३० दिनको म्याद राखेर निर्धारित कार्यविधिका आधारमा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ । आदर्श विद्यालय विकास कार्यक्रम, प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र (नमुना), खेलकुद तथा संगित विशेष कार्यक्रम, भौतिक सुधारका लागि पुँजीगत अनुदान, शिक्षामा मूल प्रवाहिकरणका लागि मदरसा, गुम्बा, गुरुकुल आश्रम र बैकल्पिक विद्यालय अनुदान, प्रविधिक विद्यालय ब्यवस्थापनका लागि अनुदान, विज्ञान विषय अध्यापन गराउने सामूदायिक विद्यालय (कक्षा ११/१२) को पुँजीगत अनुदान कार्यक्रमहरु समावेश गरि प्रस्ताव आहृवान गरिएको छ । छनौट प्रक्रिया भने प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रगत रुपमा विद्यालयहरु छनौट हुनेछन् । आ. व. २०७६/०७७ को स्वीकृत कार्यक्रमहरुका लागि उक्त प्रस्ताव पेश गरिएको २०७६ माघ १० गतेको सूचनामा उल्लेख छ ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *