तनहुँ– सरकारले हाल विद्यालय तहमा कार्यरत राहत र साविकको उच्च माध्यमिक शिक्षकहरुलाई स्थायी दरबन्दीमा रुपान्तरण गरी ब्यवस्थापन गर्न लागेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले तयार गर्दै गरेको शिक्षा ऐनको मस्यौदामा उक्तकुरा उल्लेख गरिएको हो । यदि मस्यौदा जस्ताको तस्तै पारित भएमा अहिले कार्यरत उक्त कोटाका प्राय सबै शिक्षकहरु स्थायीको प्रक्रियामा जाने देखिन्छ । शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार प्राथमिक तर्फको राहत अनुदान कोटा २१ हजार ८ सय ७१, निम्न माध्यमिक तर्फको राहत अनुदान कोटा ९ हजार ६ सय ९ , माध्यमिक तर्फको राहत अनुदान कोटा ६ हजार ८ सय ९८ र साविकको उच्च माध्यमिक तर्फको राहत अनुदान कोटा ४ हजार रहेको छ ।
मन्त्रालय श्रोतका अनुसार हाल रहेको राहत अनुदान कोटालाई स्थायी दरबन्दीमा रुपान्तरण गरि शिक्षक सेवा आयोगकै सिफारिसमा स्थायी गरिने भएको हो । आयोगले लिने उक्त परीक्षामा एक पटकका लागि भने उमेरको हद नलाग्ने जनाईएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *