काठमाडौं – शिक्षक सेवा आयोगले माध्यामिक शिक्षकको नेपाली, अंग्रेजी र गणितको विषयगत पाठ्यक्रम सार्वजनिकको छ । विषयगत रुपमा अध्यापन अनुमति पत्रको नतिजा प्रकाशन संगै विषयगत स्थायी पदको लागि पाठ्यक्रम सार्वजनिक भएको हो तर न्यून संख्यामा मात्र अध्यापन अनुमति पत्रको नतिजाले स्थायी पदका लागि हुने परीक्षामा सफल हुने उमेदबार पनि कम हुने संकेत देखिन्छ ।
माध्यमिक तहको नेपाली विषयको पाठ्यक्रमका लागि

 

यहाँ क्लिक गर्नुहोस्  http://www.tsc.gov.np/doc/1583151863%E0%A4%AE%E0%A4%BE%20%E0%A4%B5%E0%A4%BF%20%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%80%20Final.pdf

माध्यमिक तहको अंग्रेजी विषयको पाठ्यक्रमका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् http://www.tsc.gov.np/doc/1583151917Final%20Maths%20Curriculum.pdf

माध्यमिक तहको गणित विषयको पाठ्यक्रमका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्http://www.tsc.gov.np/doc/1583152019English%20Curriculum%20Final%20Sec.pdf

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *